• az
  • ru
  • en
Aglay

Qədim dövrlərdən
müasir dövrə

Binanın fasadı hamar divardan estetik dekorativ elementlərə malik bütöv sənət əsərinə çevrilir. Fasadların dekorasiyasına bəzəklərin istifadəsi, tamamlama materiallarının müəyyən kombinasiyada seçilməsi daxildir.

Fasadın müxtəlif tekstura və çalarlardan ibarət təbii daşla üzlənməsi, düzgün materialın seçilməsi ilə möhtəşəm effekt verə bilər. Həmçinin, dekorasiya mozaika elementləri, memarlıq elementləri, bədii daş oyma və s ilə həyata keçirilir.

Aglay nədir?

"Aglay" adı, daş hasil edilən dağın "Ağ (Ag) Lay (Lay)" mənasını verən "Ag Lay" sözündən əmələgəlmişdir.

Azərbaycanda əksər insanlar buna əhəng daşı deyirlər və 2006 -cı ildə daş karxanamızdan götürdüyümüz video materialda da əhəng daşı olaraq qeyd edilir, lakin "Aglay" spesifik xüsusiyyətlərə malik daşdır.

Azərbaycandakı daş (Aglay), mərmərdən, qranitdən və əhəngdaşından fərqli olaraq istilik izolyasiyasının artması ilə xarakterizə olunur - evdə istilik tutumu 30 faizə qədər yüksəlir. Aqlay, özünəməxsus teksturası və rənginə görə isti, işıqlı və vizual görünüş ücün əvəzedilməzdir.

İstedadlı memarlar işlərində qədim ənənələr, müasir materiallar və öz yaradıcılıq nailiyyətləri haqqında bilikləri özlərində birləşdirirlər. Nəticə etibarilə hər binaya fərdi cazibə verən unikal fasad dekorasiyasıdır.

Ən yaxşı qədim memarlıq nümunələrinə gəldikdə isə, ən təəccüb doğurucu nümunələr Qədim Misir və Yunanistan dövrünün klassik memarlıq obyektləridir.They are distinguished by the presence of majestic statues, luxurious carvings and stucco moldings, amazing paintings.

Bugünkü dövrdə qədim memarlığa xas olan çalarlar haqqında çoxlu məlumat yoxdur. Daş məmulatları bu günə qədər mükəmməl şəkildə qorunub saxlanıldığına görə və taxta materialı və boya o qədər də davamlı olmadığından, qədim memarların fasadların rənginə nə qədər diqqət yetirdikləri barədə çox az məlumat vardır.

Memarlıq effektlərinin əldə olunması üçün işıqlanma və kölgə yaradılmasından məharətlə istifadə etmişlər. Dekorativ elementlərin kölgəsinin binanın ümumi görünüşünü pozmaması məqsədi ilə fon üçün parlaq və qaranlıq tonlardan istifadə edilmişdir.Beləliklə, fasadlar günün istənilən vaxtında mükəmməl görünmüşdür.

    Abunə olun və eksklüziv təkliflər haqqında məlumatları əldə edin!