Categories
Uncategorized @az

Aglay-ın qədim tarixi var

“Aglay” adı, daş hasil edilən dağın “Ağ (Ag) Lay (Lay)” mənasını verən “Ag Lay” sözündən gəlmişdir.

Azərbaycanda əksər insanlar buna əhəng daşı deyirlər və 2006 -cı ildə daş karxanamızdan götürdüyümüz video materialda da əhəng daşı olaraq qeyd edilir, lakin “Aglay” spesifik xüsusiyyətlərə malik qumdaşıdır.

Azərbaycandakı qumdaşı (Aglay), mərmərdən, qranitdən və əhəngdaşından fərqli olaraq istilik izolyasiyasının artması ilə xarakterizə olunur – evdə istilik tutumu 30 faizə qədər yüksəlir. Aqlay, dənəvər teksturası və özünəməxsus rənginə görə isti, işıqlı və vizual görünüş üçün əvəzedilməzdir. Nəmə, istiyə və soyuğa davamlıdır.